Dağ Keçisi

Memeli hayvanlardan çift tırnaklı hayvanlar takımından geviş getiren alt takımı içi boş boynuzlular familyasına ait, tıknaz gövdeli, boynu ve bacakları uzun, çevik bir hayvandır. Boynuzlar kafa tasından dik olarak çıkıp uç kısmına doğru çengel gibi içe büküldüğü için çengel boynuzlu dağ keçisi denilmektedir.Kuyruğu kısadır. Sırtında omuz başından kuyruğa kadar siyah bir şerit uzanır. Ağız kenarından göz arkasında kadar yanakta genişçe siyah bir bant bulunur. Yılda bir kere yavrular. 

Cevap: Elik – Yağmurca

Related posts