Ebüzziya Teyfik’in bir oyunu

Eserde romantik aşık’ın bir araç olduğunu düşündürebilecek ipuçları vardır. Erzurum valisi Laz Ahmet Paşa’nın müstebit bir idareci olması, buna karşı koymaya çalışan şahsiyetlerin bulunması, romantik aşk vesilesi ile Hürriyet istibdat mücadelesine yönelik bir mesaj verilmek istendiğini düşündürmektedir.
Ayrıca, kan davası aleyhinde fikirleri de içeren oyunda Osmanlı toplumu içindeki, bazı azınlıklar da dahil kimi insanların yaşayışlarına, dini ve ahlaki inançlarına ve olaylara yaklaşım tarzlarına da yer verilmiştir. Elinizdeki kitapta, Ecel-i Kaza’nın Türk tiyatro tarihi içindeki yerini, önemini, basılmış ve sahnelenmiş macerasını, gördüğü rağbeti, belli bir plan dahilinde yapılmış tahlilini, yeni ve eski harfli metinleri ile birlikte metne dayalı sözlüğünü bulacaksınız.

Cevap: Ecel-i Kaza

Related posts