Gazel veya kasidenin ilk beyiti

Gazelin ilk beytine matla (doğuş yeri) denir.Matladan sonra gelen beyte de hüsn-i matla adı verilir ki, bu beytin matladan daha güzel olmasına dikkat edilir.
Gazellerin matla beyitlerinin uyak düzeni her zaman “a-a” dır.

Cevap: Matla

Related posts