İaşe

Arapça kökenli olan ‘iaşe’ye daha çok Osmanlı İmparatorluğu zamanında rastlıyoruz. Özellikle I. Dünya Savaşı sırasında, yoksul ve bitap düşen insanları barındırmak, yedirmek, içirmek için Osmanlı Devleti bu yola başvurmuştur.

Cevap: Besi

Related posts