Irk

Aynı dili konuşan, aynı örflere, geleneklere bağlı olan, aralarında kan bağı olan topluluklara ırk denir.Irklar  gelişir millet olur ve bu defa kültür de belirleyici etken olarak işin içine girer.Millette ağırlıklı nokta kültür, ırkta ağırlıklı nokta kan bağı ya da  akrabalıktır.Her bir millet, çekirdek itibariyle bir ırka dayanır ancak ırkların gelişmesi medeni unsurların sistematik olarak devreye girmesiyle mümkündür.

Cevap: Soy – Nesil 

Related posts