Macera

Bir arayış, belirli bir misyon veya hedefe doğru bir yolculuktur. Kelime, mitoloji ve kurguda bir arsa aracı olarak hizmet eder: genellikle sembolik ya da alegorik bir hedefe doğru zor bir yolculuk. Her masalın ve etnik kültürün folklorunda arayış hikayeleri dikkat çekiyor.

Cevap: Serüven

Related posts