Nankörlük

Dilimize Farsça’dan geçen “nankör” kelimesi¸ kadir kıymet bilmemek¸ yapılan iyiliği ve yardımı görmemek¸ eline geçen nimeti inkâr etmek¸ nimeti verene karşı nankörce davranmak gibi manalara gelir. Buna “küfrân-ı nimet” de denilir. Bu kelime¸ şükür ve teşekkürün karşıtı olarak da kullanılmaktadır. 

Cevap: Küfran

Related posts