Padişah’ın bir miktar toprağı birine mülk olarak yada gelirinden istifade etmesi için vermesi

İkta, İslam devletlerinde mülkiyeti devlete, kullanım hakkı ikta sahibi denilen şahıslara ait olan toprak gurubudur. Devlete askeri ve mali alanda büyük güç kazandırmıştır. İkta olarak verilen toprakta ikta sahibi devlet adına bölgeden vergi toplar. İkta sahibi vergi ile kendi maaşını karşılar.

Cevap: İkta

Related posts