Yabancı

Yabancılık çekmek.Tanıdığın bir yerde, bağlantısız kalmak.Korunup kollanmayan, hali merak edilmeyen, gözetilmeyen.Dışlanmasa da, içlenmediği için doğal olarak dışta kalan. İçeride olmadığı için öteki olan.Kolay vazgeçilir, sevgi uyandırmaz, tanınmaz, anlaşılmaz.

Cevap: El – Bigane 

Related posts