Canlı varlıklardaki enerjiyi dönüşümlerine ilişkin olguları inceleyen bilim dalı

Biyofizik, fizik teknikleri ve prensiplerini biyolojiye uygular. Yani biyofizikçi, fizik ve bununla ilgili fizikokimya, matematik, elektrik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi bilim dallarını kullanarak temel biyolojik ve tıp problemlerini araştırır.

Cevap: Biyofizik

Related posts