Dağınık, karışık, perişan

Dağınık, karışık, perişan anlamlarına gelir. Aynı zamanda düzensiz, belirli bir standardı olmayan ve pejmürde anlamında da kullanılır.Tarumar kelimesi, dilimize Farsçadan geçmiş bir sözcüktür. Kelimenin orijinal “hali tar-ü mâr” şeklindedir.

Cevap: Tarumar

Related posts