Fatih sultan mehmet şiirlerinde kullandığı mahlas

Fatih, II. Murat’ın oğlu olup 1432’de Edirne’de doğmuş, 1481’de İzmit/Gebze’de (49 yaşında) vefat etmiştir. Osmanlı Devleti’nin yedinci padişahıdır. II. Mehmet şeklinde de anılır. Fatih Sultan Mehmet, şiirlerinde Avnî mahlasını kullanmıştır. Eser, Avnî Divânı adı ile ilk kez 1904 yılında G. Jacob tarafından Berlin’de basılmıştır. Divân içerisinde Melîhî ve Ahmed Paşa’ya nazire olarak kaleme alnınan şiirler, birçok araştırmaya konu olmuştur.

Cevap: Avni

Related posts