Garantisi olmayan

Taşınır ya da taşınmaz herhangi bir eşya üzerindeki bir hakkın güvence altına alınmasına teminat adı verilir. En yaygın kullanılan uygulamaları teminat senedi ve teminat mektubudur.

Cevap: Teminatsız

Related posts