Gazete

Halkı ve bütün insanları ilgilendiren olayları yayma, halkın kültürel durumunu yükseltme bakımından toplum hayatında büyük önemi olan bir haberleşme aracıdır. Gazetenin toplum ve halk oyu üzerinde büyük bir etkisi vardır. İleri ve dinamik bir toplum yaratabilmek için gazete ve dergilerin insanın görüş alanını genişletmeye ve derinleştirmeye yarayacak nitelikte olması gerektir. Ancak bu nitelikte olan bir ders aracı değerindedir. Böyle bir gazete bulunca, çocukları onunla ilgilendirmek .gerekince buna başvurmasını sağlamak ve ondan kaynak olarak yararlanmak, bunu bir alışkanlık haline getirmek kolaylaşır. Öğrencileri gazete okumaya alıştırırken onların kolayca anlayabilecekleri yakın çevrede geçen hayat olaylarından işe başlamalıdır. Bundan sonra çocukları, gazetelerde okudukları yazılar üzerinde düşündürmeye sıra gelir. Eğer bu yapılmayacak olursa, gazetede bulunan her şeyin doğru olduğuna inanmak gibi yanlış bir alışkanlık kazanırlar. Bu, kişiliğin gelişmesinde zararlı etkiler meydana getirir.

Cevap: Ceride

Related posts