Irak da iktidarda olan parti

Baas Partisi Arap ulusunun tek bir sosyalist devlette birleşmesini amaçlayan siyasal milliyetçi sol parti. Parti, Arap dünyasında birliközgürlük ve sosyalizmi gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Cevap: Baas

Related posts