Maddeci bir islam öğreticisi

İbnü’r Râvendî  (Tam adı: Ebü’l-Hüseyin İbnü’r-Râvendi Ahmed bin Yâhya bin Muhammed bin İshak), Fars İslam âlimi, filozof ve yazardır. İslâm topraklarında yaşamış dehri filozoflardandır. Dehriyyun, İslâm felsefesindeki materyalizm anlayışıdır. Onun görüşlerine göre madde sonsuzdur. (Ezeli ve ebedidir) Yani yoktan var edilmemiştir. (Yaratılmamıştır) Her şey zaman içinde kendi kendine var olur. Dolayısı ile bir yaratıcı yoktur. Zamanın kendisi tanrıdır. Birey çok çalışarak peygamber olabilir. Eleştirileri İsmâil’îyye ve Mu’tezile akımlarınca irdelenmiştir.

Cevap: Ravendiye

Related posts