Saçları ile teninin rengi nedeni ile (Yakun’un abisi Esav’a)takılan ad

Edom Yahudi İncil’inde Esav’a ve onun soyundan gelen kavme verilen isimdir.

Edom kavmi günümüzde Ürdün’e komşu olan ve Ölü Deniz’in güneyindeki Necef Çölü ve Araba Vadisinin yer aldığı bölgede yaşayan Sami dilinde konuşan bir yerli halktı. Bölgede, halka verilen Edom adına neden olan kırmızı kumtaşı yaygın olarak bulunuyordu.

Cevap: Edom

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts