Taban düzeyinde oluşan değişmelere bağlı olarak denizin gerilemesi

Regresyon ( Deniz Gerilemesi): Akarsu, buzul ve rüzgar gibi dış güçler, sürekli olarak karalardan kopardıkları materyalleri taşıyıp deniz ve okyanus diplerinde biriktirmektedir. Böylece aşınan kara kütlesi gittikçe hafifler. Yine kıtalardaki buzulların erimesi de karalarda hafiflemeye neden olur. Böylece hafifleyen kara Sima’nın kaldırma gücünün etkisiyle yükselir. Kıta yükseldikçe deniz seviyesi geriler. Bu şeklide denzin gerilemesi olayına da regresyon denir.

Cevap: Regresyon

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts