Üç yaşındaki erkek koyun

Koyun, eti, sütü, yapağısı ve derisi için yetiştirilen, geviş getirenlerden evcil bir hayvandır. Erkeğine «Koç», dişisine «marya», yavrusuna «kuzu» denir. Yeryüzünde ilk olarak Orta Asya’nın yayla ve dağlarında yabani olarak yaşamıştır. Neanderthal çağına, yani 10-20 bin yıl öncesine ait İsviçre göl evleri kalıntılarında yünlü kumaş parçalarına rastlanması koyunun ilk evcilleştirilen hayvanlardan biri olduğunu ispatlar. M. O. 4.000 yılında Babilliler dokumacılıkta yün kullanıyorlardı. Türkistan’ın güneyinde Anan’da yapılan kazılarda M. Ö. 800 yılına ait ağıl kalıntılarında koyun iskeletlerine rastlanmıştır.

Cevap: Öveç

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts