Ucu bucağı olmayan

Farsça “na”, Arapça “mütenahi” köklerinden türemiştir. Anlamı, sonsuz, ucu bucağı ve nihayeti olmayan demektir. Aslında Arapça olan mütenahi sonu olan anlamına gelir.

Cevap: Namütenahi

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts