Dağ Oluş

Orojenez (Dağ Oluşumu) : Jeosenklinallerde biriken tortul tabakaların kıvrılma ve kırılma hareketleriyle yükselmesi olayına dağ oluşumu ya da orojenez denir.

Cevap: Orojeni

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts