Gayzer

Gayzerler magmanın yüzeye yaklaştığı volkanik bölgelerde oluşur. Su, kayalıklardaki çatlaklar ve kırıklardan aşağı sızar. Bu sızıntı olukları (bunlara gayda da denir), suyu 2 bin metreden daha derine bile taşıyabilir. Su, volkanik aktiviteler nedeni ile ısınmış olan kayalara temas ettiğinde kaynamaya başlar. Basınç çok arttığında, su beraberinde taşıdığı minerallerle birlikte kaynayan su ve su buharı olarak patlamaya benzer bir formda yeryüzüne fışkırır. Bunlara hidro termal patlama da denir. “Hidro” kelimesi “su” anlamına gelir ve “termal” “ısı” anlamına gelir.

Cevap: Kaynaç

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts