Kabe’de duran üç puttan biri

İslam öncesi dönemde Kabe’nin ilk katında 360 adet put bulunduğu rivayet edilir. İkinci katta ise üç put ve onların üzerinde bulunan daha büyük bir put ile mabet tamamlanmaktadır. Bu üç put Lât, Uzza ve Menat olarak isimlendirilir. Başlarındakinin ise Lâh isminde bir put olduğu bilinmektedir.

Cevap: Ut

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts