Eğilim

Eğilim bireysel ve toplumsal eğilim olmak üzere 2 şekilde incelenir. Bireysel eğilim daha çok psikoloji bilimi ile açıklanılmaya çalışılırken toplumsal eğilimler sosyoloji bilimi ile açıklanmaya çalışılmaktadır.Ekonomi biliminde bireyin veya toplumsal ticari açıdan tüketime olan arz telep anlamında “Eğilim” bilimi trend olarak adlandırılmaktadır.
Sosyolojiye göre eğilim (trend) toplumun genelinde uzun bir süreliğine popüler olan şeydir.

Cevap: Trent

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts