Japonya’da toplumdan dışlanmışlar sınıfı

Tarihsel açıdan Burakuminler, Eta (穢多, “Kirlenmiş”) ve Hinin (非人, “İnsan olmayan”) olmak üzere iki gruptan oluşur. Gerek dini etkenler, gerekse toplum yapısından ötürü dışlanmalara maruz kalmışlardır. Burakuminler Edo dönemi’nde (1603–1867) var olan 4 meslek yapılaşması (Asker, Çiftçi, Esnaf ve Tüccar) dışında bir sınıfta kalmışlardır. Eta grubunun bu dönemde dışlanmasının sebebi gerek Şinto, gerekse Budist inançlara göre bu insanların yaptıkları mesleklerin saf olarak geçmemesinden kaynaklanır. 

Cevap: Eta

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts