Lao-Tse’nin düzen ilkesinin, düzen ilkesi

Taoizm MÖ 6. yüzyılda Lao-Tse tarafından kurulmuştur. Bu görüşe göre her şey Tao’dur, Tao’dan akar, Tao’ya döner. Bu anlayışa göre Tao evrendeki düzendir. Tao kendiliğinden var olmuştur. Betimlenemez, nesnesiz, cisimsiz, sonsuz olan akıldır. Bütün bu özellikler varlığı yokluğa götüreceğinden Tao, yokluk demektir. Varlığı yokluğa indirgediği için bu görüş de bir tür nihilizm olarak görülür.

Cevap: Tao

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts