Okul

Osmanlıca da okul yerine kullanılan mektep sözcüğünün kökeni, Arapçada yazı yeri, yazıhane anlamına gelen maktab kelimesinden türetilmiştir. Mektep yerine okul kelimesinin kullanılışına ilk olarak 1930 yılında rastlanmaktadır. Bilimsel açıdan okul kavramının çeşitli kullanım ve tanımlarına rastlanmaktadır. Bunlardan birincisi yukarıda da verildiği gibi etimolojik tanımı yani kelime kökü ve anlamı bakımından tanımıdır. Buna göre mektep kelimesinin anlamı yazma yeri, yazıhanedir. Bir başka tanımlama biçimi gerçek yani reel tanım olarak nitelendirilen tanımdır. Bina olarak okul, eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yerdir. Üçüncü bir tanım şekli ise kuramsal tanımdır. Yani okulun, eğitim bilimcilerin kendisine yüklediği anlam, vizyon ve misyonuna göre tanımıdır. Bu tanıma bir örnek ise, okul demokratik ve erdemli insan yetiştiren bir kurumdur.

Cevap: Ekol

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts