Caz çalan orkestra

On dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru Amerika’nın güney illerinde, Afrika’dan gelen zencilerin kendi müziklerini Avrupa müziğinden öğrendikleriyle birleştirmeleri sonucunda ortaya çıkan caz müziği, Avrupa müziğinin yüzyıllar süren evrimini yarım yüzyıl gibi bir süre içinde, benzer evrelerden geçerek izlemiş ve kendine özgü, kendi kendine yeten bir sanat müziği olma kimliğini kazanmıştır. Hem Avrupa bestecilerini etkilemesi, hem de ilkel bir halk müziğinin sanat müziği haline gelmesi gibi önceliği olmayan ve dünyanın başka hiçbir yerinde, hiçbir çağda rastlanmamış bir olayı simgelemesi bakımından caz müziği inceleme alanına girmektedir. Caz müziği tarihinin ilk evresi olan ve on dokuzuncu yüzyıl sonundan 1917 yılına kadargeçen süre içinde, New Orleans’ın eğlence bölgesi Storyville’de gelişti. New Orleans cazının çalgılanmasını, hem melodi, hem armoni yönünden düzenlenişini kesinliğe ulaştıran ilk müzikseverlerden birinin trompetçi Buddy Bolden olduğu bilinir.

Cevap: Cazbant

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts