Cehennem bekçisi

ZEBÂNÎ, Cehenneme gidenlerle meşgul olan melek, cehennemlikleri cehenneme atmaya memur edilen melek, cehennem bekçisi. Çoğulu “zebâniyyûn”dur. Bu manalardan ayrı olarak polis ve zabıta manalarına da gelmektedir. Cehennem bekçisi olan zebânîler, azap melekleri diye tavsif edilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm diliyle zebânî, “Cehennem koruyucusu”dur. Halk inançlarında zebânî karşılığında “mâlik” kelimesi de kullanılır.

Cevap: Ateş-i Zebani

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts