Julius Caesar’a düzenlenmiş suikasta katılan siyaset adamı ve akrabası

Marcus Junius Brutus (MÖ 85 – MÖ 42), veya Quintus Servilius Caepio Brutus, Romalı askeri ve politik lider. Roma Cumhuriyeti diktatörü Julius Caesar’a karşı senatoda yapılan saldırı ile tanınır. Bazı kaynaklarda Julius Caesar’ın evlatlık oğlu bazı kaynaklarda ise öz oğlu olduğu söylenmektedir. MÖ 49 yılında Pompey ile Caesar arasında bir savaş patladı. Brutus bu savaş sırasında senato konsülü Pompey’in tarafını tuttu. Caesar savaş sırasında kendi subaylarına Brutus’u kulübeye kapatılma konusunda emir verdi. Savaşı Caesar kazandıktan sonra Brutus özürlerle dolu bir mektup göndererek af diledi. Buna karşılık Caesar kendisini bağışladığını bildirdi. Brutus’un Caesar’a bağlılığını bildirmesi ile Caesar kendisine üst düzey yöneticilik verdi. 

Cevap: Brutus

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts