Ülkemizde bir göl

Eğirdir Gölünün doğal bir uzantısı olan Kovada Gölü, Eğirdir’e 25 km uzaklıkta bulunmaktadır.  Kovada Gölü’nün çevresi zengin bitki örtüsüne sahiptir ve yüzlerce çeşit hayvan barındırmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı “Milli Park” niteliğini almıştır.
Yaklaşık 40 km2 yüzölçümü olan ve karstik çöküntülerden meydana gelmiş olan Kovada Gölü’nün rakımı 900 metre olup uzunluğu 6 km, genişliği 2–3 km, derinliği ise, 6-7 metredir.
 Kovada Gölü; Antalya Körfezinin kuzeyinde kuzey güney yönünde uzanan kırık üzerinde yer alır. Eğirdir gölü çukurluğu güneye doğru Boğaz ova adıyla uzanır. Burası vadi özelliği gösterir, yer yer genişler ve ova görünümü kazanır. Bazı yerler sazlık, kamışlıktır. Eğirdir gölünden gelen sular yer yer düdenlere girerek gözden yiter; sonra yeniden yüzeye çıkar.
Kovada gölü, işte bu kuzey -güney doğrultulu çukurluğun güneyinde oluşmuştur. Karstik bir çöküntüyü kapsayan bu göl 15 km uzunlukta ve 2–3 km enindedir

Cevap: Kovada

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts