Bağlılık, izafet

Bağlılık, birine karşı sevgi, saygı ile yakınlık duyma ve gösterme, sadakat olarak açıklanabilir. Kişinin kendisini bir topluma, bir toplumsal kesime, bir kuruma, bir düşünceye bağlı hissetmesi sıklıkla görülmektedir. Bağlılık ile bağımlılık arasındaki en önemli fark, bağlılıkta kişinin özgür iradesinin devrede olmasıdır. Bağlılık kavramına; aileye bağlılık, içinde bulunulan topluma bağlılık, vatanına bağlılık, mesleğine bağlılık, görevine bağlılık gibi pek çok örnek verebiliriz.

Cevap: Rölativite

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts