Dalga, kasırga

Kendini zaman ve uzam bakımından düzenli olarak yineleyen ve belli bir doğrultuda hızla ilerleyen salınım dizisine fizik, coğrafya gibi bilim dallarında verilen ad. Oluştuğu ortamın özelliğine bağlı bir hızla ilerleyen dalga, geometrik düzlem açısından dalga boyu (iki dalga çukuru ya da tepesi arasındaki uzaklık) ve genlikle (dalga çukuru ile dalga tepesi arasındaki uzaklık) tanımlanır. Bir saniyedeki salınım sayısına (belli bir noktadan geçen tepe ya da çukur sayısına) dalganın frekansı denir.

Cevap: Talaz

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts