Hakkı, batıldan ayıran

Hak, Allah’ın kitabında emir ve tasvip buyurduğu, ölçüsünü, boyutlarını ve sınırlarını yine bizzat vahiyle çizdiği, devamında cenneti vaad ettiği esenlik ve insanlık yoludur. Batıl ise, Allah’ın kitabında uyardığı ve nehy ettiği aykırı ve tutarsız yolların tamamıdır. Batıl yolların kalıcılığı ve yaşanması hususunda şeytanın bir hayli çaba ve gayretleri var. Hak yolda ise, Allah muin ve yardımcıdır.

Cevap: Faysal

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts