Omurga kemiği, bel kemiği

Omurga; baş bölgesinden başlayarak, kuyruk sokumuna kadar uzanan kemik zincirine (dizilimine) verilen addır. Bir taraftan vücudumuzun dik durmasını, diğer taraftan da içindeki kanaldan geçen omuriliğin korunmasını sağlar. Omurilik ise, içinden geçtiği omurga boyunca, beyin ile organlar arasındaki irtibatı sağlayan merkezi sinir sistemine verilen addır. “Spinal cord” ya da “medula spinalis” olarak da adlandırılan omurilik, beyinden gelen talimatları organlara, cevapları da beyne iletmektedir. Bu bakımdan organların bütün motor (hareket faaliyetleri) ve duyu (his) faaliyetleri omurilik tarafından yaptırılır ve kontrol edilir. Omurilik bunun yanında tek başına refleksleri de kontrol etmektedir. Omurga anatomisi genel olarak 3 bölümde incelenir. Bunlar: Boyun, Sırt ve Beldir. Bel omurlarının hemen altında embriyolojik olarak omurga yapısındaki sakrum kemiği ve onun da altında yine embriyolojik olarak omurga kökenli fakat evrimsel bir artık olan kuyruk sokumu kemiği bulunur.

Cevap: Amudufıkari 

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts