Veri

Veri; İngilizce data anlamına gelmektedir. Bir konu hakkında araştırma, tartışma, bilgi edinme, akıl yürütme sonucunda oluşmuş olan işlenmemiş, yorum yapmaya imkan verecek düzeyde sistemleştirilmemiş ham bilgidir. İnternet ortamında yaptığınız her hareket datalar sayesinde oluşturulmaktadır.

Cevap: Data-Muta

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts