Çaprazlama yapılan teyel, Hristo teyeli

Teyel, iki ya da daha fazla kumaş üzerine yapılan geçici birleştirme işlemidir. Genellikle parçaları esas dikime hazırlamak için ön dikiş olarak yapılan, kolayca sökülen bir dikiş türüdür. Terziler, dikim işlemlerini kolaylaştırmak için kesin dikime geçmeden önce teyel ile tutturma yaparlar. Seri üretimde ise dikim öncesi teyelleme kesinlikle yapılmaz. 

Terzilik tekniği ile dikim yapılırken teyeller ürünün her aşamasında kullanılır. Çünkü kişiye özel çalışıldığı için işaretler ve bu işaretlerin her parçaya taşınması çok önemlidir. Pens kenarlarının birleştirilmesi, etek ucunun kıvrılması, etek ön ortasının belirlenmesi, yakaya tela kaplanması, kavisli hatların işaretlenmesi örnek olarak verilir.

Cevap: Kaz ayağı

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts