Lekecilik de denilen soyut resim anlayışı

Lekecilik Sanat Akımı, Tachisme, Taşizm; kesin biçime dayanmayan “art informel” akımı, özellikle Lekecilik ve “Aksiyon Resmi” ile büyük güç kazandı Lekecilik (Tachisme) adı, Fransız “tache” leke sözcüğünden çıkarıldı. Lekeci ressam, bir kapta sulandırdığı renkli boyanan, kontrolsüz olarak resim zeminine akıtarak, sıçratarak, serperek birbirine karıştırarak, kazıyarak ya da tüpten doğrudan doğruya sıkarak oluşturmaya çalışıyordu. Burada, kompozisyon düşüncelinin ilk bakışta göz önünde tutuloluyormuş gibi görünmesine rağmen, gene de etkilerin yönetilmesi, anında yapılan davranışlarla ger­çek leştir ilebiliyordu. Yani genel olarak lekeci bir resim, birbiri arka una yapılan boyama davranışlarının sonucu olmasına rağ­men, gene de kompozisyonda bir kararlılığı, bir etki yaratabilmektedir.

Cevap: Taşizm

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts