Cebirde bir denklemin katsayılarına göre değişken nicelik

Parametre (Eski Yunanca’dan παρά para: “yanında”, “karşın”; ve μέτρον, metron: “ölçmek”) belirli bir sistemi tanımlamak veya sınıflandırmak için yardımcı olabilecek herhangi bir özellik (bir etkinlik, proje, nesne, durum, vb.). Parametre, sistemi tanımlarken veya performansını, durumunu değerlendirirken yararlı veya kritik olan bir sistem unsurudur.

Parametre terimi, mühendislik, matematik, istatistik, mantık ve dilbilim, bilgisayar ve bilgisayar programlama, gibi çeşitli disiplinlerde daha spesifik anlamlara sahiptir. Bu alanların içinde ve karşısında, parametrenin farklı kullanımlarının ve genellikle argüman, özellik, aksiyom, değişken, işlev, özellik gibi diğer terimlerin dikkatli ayrımı yapılmalıdır.

Cevap: Parametre

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts