Şey

Elle tutulabilen cansız varlık, nesne, madde, eşya. “Kişi” ya da “kimse” ile anlatılan varlıkların dışında kalan ve ağırlığıyla kütlesi olan her türlü varlık.

Cevap: Nen-Nesne

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts