Bakışım, simetri

Karşılıklı iki şeyin, aralarındaki bir noktaya, bir doğruya ya da bir düzleme göre gösterdikleri biçim ya da bir düzleme göre gösterdikleri biçim ya da konum benzerliği. Geometride bakışımı veren noktaya bakışım merkezi, doğruya ve düzleme ve sırasıyla bakışım ekseni ve bakışım düzlemi adı verilir.

Cevap: Tenazur

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts