On iki düzine

Grupta bulunan elemanların tıpkı küme kavramında olduğu gibi en az bir ortak noktası olmalıdır. Latincedeki duodecim kelimesinden türemiştir. Eski Mezopotamya’da onikilik sayma sistemi kullanılırdı. On iki düzineye (12×12) de gross denir.
 

Cevap: Grosa

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts