Resim veya harfle yapılan işaret

Marka bir işletmenin tüm varlıklarını temsil eden, benzer mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden farklı kılmak için kullanılan AYIRT EDİCİ İŞARETTİR. 

İşletmelerin ticari hayatlarında önemli bir rol oynayan, kimliklerini yansıtan “PARMAK İZİDİR”. Tüketiciye ürünün kaynağını gösterir, bir kalite simgesi ve tanıtım aracıdır. Ad ve soyadlar dahil, sözcükler, harfler, sayılar, şekiller, sesler ve renkler bunların birkaçı veya tamamının kombinasyonu ve hatta malların biçimi veya ambalajları teknik bir zorunluluk olmaması kaydıyla marka olarak tescil edilebilmektedir.

Cevap: Marka

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts