Şehzade Mahmut’un ölümden kurtaran cariye

Cevri Kalfa Çerkez asıllıdır. Çocuk yaşta cariye olarak saraya alınıp usta hocalar nezaretinde yetiştirildi. Çok zeki ve kabiliyetli bir hanım olduğundan, 28 Temmuz 1808’den sonra Harem-i Hümayun hazinedarlığı görevine getirildi. Bu görevde bulunanlara “Hazinedar Usta” unvanı verildiği için, “Cevri Usta” ismi ile de tanınır. Sultan II. Mahmud tarafından ruhu için inşa ettirilen Sıbyan Mektebi’nin (Sultanahmet Divanyolu) çeşme kitabesindeki ifadeden, Kalfa’nın ( h.1235 / m.1819 -20 ) yıllarından kısa bir süre önce vefat söylenebilir. Cevri Kalfa’nın kabri, Fatih Sultan Mehmed türbesinin bitişiğinde bulunan Sultan II. Mahmud- ‘un annesi Nakşidil Sultan’in türbesi içindedir.

Cevap: Cevri Kalfa

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts