Festival

Festival, genellikle yerel bir topluluk tarafından belirlenmiş ve geleneksel olmuş gün ve tarihlerde kutlanan, yapıldığı yörenin imgesi haline gelmiş etkinlikler bütünü olarak tanımlanabilir. Festival teriminin etimolojisi ise, “genel eğlence ve şenlik” anlamına gelen Latince kelime “festum”a kadar gidiyor. Burada festival, bir kültürün veya sosyal grubun dünya görüşünü, geleneksel uygulamalarını, performanslarını, ritüellerini ve oyunlarını temsil eden periyodik bir kutlama olarak açıklanabilir. Festival, genellikle evrensel belki de gelenekte ısrar eden en karmaşık, sosyal ve sembolik olaydır. Festivaller içinde pek çok bileşeni barındırıyor. Bunlar belirli yiyecek ve içecek, müzik, gürültü (müzikten farklı olarak örneğin fişekleri veya bir şampanya şişesinin mantarını patlatmayı), giyinme, maske takma, alay yürüyüşü yapma, dans etme, oyun oynama ve onları izleme, dekorasyon ve bir takım dini ritüelleri gerçekleştirme şeklinde olabilir. Aynı şekilde her festival bütün bileşenlere sahip olmayabilir.

Cevap: Şenlik

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts