İçinde yabancı bir öge bulunmayan, salt

Salt kelimesi yalnız, tek, sadece, sırf, mutlak anlamlarına gelmektedir. Ayrıca içerisine yabancı bir şey karışmamış olan anlamındadır. Sade ve arı olan maddeler için sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.

Cevap: Mutlak

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts