Mantıkta kıyas

Tasım veya kıyas (Eski Yunanca: συλλογισμός) mantıkta, birisi orta terim olmak üzere “öncül” adı verilen iki önerme ile bu iki öncülden zorunlu olarak çıkarsanan ve ardıl adı verilen üçüncü bir önerme biçimde ifade edilen ya da edilebilen kanıttır.

Cevap: Tasım

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts