Öncelik

İnisiyatif, herhangi bir karar verilmesi gerektiği durumlarda, içinde bulunulan duruma göre, kalıpların ve kuralların dışına çıkarak kendi başına esnek karar verebilme gücü veya yeteneğidir. İnisiyatif kelimesi, Fransızca kökenlidir. (initiative: öncelik, tedbir, girişim) “bir şeyi ilk olarak yapma, karar alabilme yeteneği, öncelik ve karar üstünlüğü” anlamlarında kullanılmaktadır. inisiyatif bir eylemi başlatmak, sürdürmek ve tamamlamaktır.

Cevap: İnisiyatif

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts