Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek fonda olan satınalma gücü

Likidite, işletmelerin varlıklarının hızlı ve kolayca nakde dönüşebilme yeteneğini ifade eder. Likiditenin, gerçek ve teknik likidite olarak ikiye ayrılmaktadır. Nakit para en likit varlıktır. likiditesi en düşük varlıklar ise duran varlıklardır. Gerçek likidite, işletmenin tasfiye edilmesi durumunda borçlarını ödeyebilme yeteneğini ifade eder. Teknik likidite, vadesi gelen borçların ödenebilme yeteneğidir. Likiditesi yüksek olan firmanın, daha fazla borç ödeyebilme ve yeni varlık satın alabilme yeteneğine sahip olduğu kabul edilir.

Cevap: Likidite

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts