Önemli tarihi olgu

Hayat içerisinde tek tek meydana gelen değişmelere olay denir. Olaylar belirli bir süre içinde gerçekleşir. Malazgirt Savaşı, İstanbul’un fethi, Ankara’nın yeni Türk Devleti’nin başkenti olması vb. gelişmeler birer olaydır. Tarihi Olgu ise aynı türdeki olayları bir bütün olarak anlatmak için kullanılan ve süreklilik gösteren bir kavramdır. Olgular, Olayların sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan uzun süreli gelişmelerdir. İstanbul’un bir Türk şehri haline gelmesi, Türkiye’nin çağdaşlaşması tarihi olgulardır.

Cevap: Olay

Diğer Sorular ve Cevaplar

Related posts